Kit Szklarski

KIT SZKLARSKI 

Charakterystyka

KIT SZKLARSKI jest mieszaniną kredy, sykatywy manganowej i spoiwa opartego na olejach mineralnych rafinowanych i roślinnych.

Zastosowanie

KIT SZKLARSKI przeznaczony jest do mocowania i uszczelniania szyb w ramiakach metalowych.

Własności

 • Wygląd zewnętrzny
 • Kit powinien być jednorodna masą o konsystencji ciasta, bez grudek i wydzielającego się spoiwa
 • Ciągliwość
 • Uformowany z kitu wałek nie powinien zerwać się wcześniej niż li>po rozciągnięciu do długości 5 cm, przy czym średnica rozciąganego wałeczka powinna zwężać się stopniowo.
 • Urabialność i przyczepność świeżego kitu
 • Kit nie powinien się kruszyć, rwać i odrywać od podłoża.
 • Czas schnięcia

– powierzchniowy

– wgłębny

 • Nie więcej niż 24 h
 • Nie więcej niż 72 h
 • Spływność w temperaturze 80 ° C
 • Nie więcej niż 2 mm

Pakowanie, przechowywanie i transport:

 • KIT SZKLARSKI jest pakowany w polietylenowe worki o zawartości 1kg i 25 kg, woreczki 1 kg są pakowane w workach polietylenowych po 25 sztuk..
 • KIT SZKLARSKI przechowuje się w zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach krytych w temperaturze od 5 do 30 oC.

Okres trwałości: 3 miesięcy od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach.

 • KIT SZKLARSKI może być przewożony dowolnymi środkami transportu zabezpieczającymi opakowania przed opadami atmosferycznymi, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i uszkodzeniami mechanicznym.