Geol

PŁYN SERII „GEOL” 

do pomp cieplnych i instalacji chłodniczych .

Charakterystyka

Płyny serii „GEOL” są wodnymi roztworami glikolu etylenowego zawierającymi inhibitory korozji i inne dodatki uszlachetniające. Oferowane są w trzech wersjach :GEOL 20, 25, 30, oznaczenia te oznaczają temperaturę krzepnięcia płynu (odpowiednio: -20°C, -25°C, -30°C)

Zastosowanie

Płyn „GEOL” przeznaczony jest do stosowania w instalacjach chłodniczych, zmrażania płyt i tafli lodowisk oraz układach centralnego ogrzewania.

Płyn niskokrzepnący „GEOL” dzięki swym znakomitym własnościom:

 • zapobieganie odkładania się kamienia kotłowego,
 • niepalność,
 • zapobieganie pęcznieniu uszczelek i innych elementów składowych pomp, wymienników ciepła (uszczelnienia, siemeringi itp.)
 • zapobieganie pienieniu medium podczas pracy w instalacji,
 • przeciwdziałanie korozji metali i stopów , z których wykonana jest instalacja (stal , żeliwo , mosiądz , miedź)

stanowi rewelacyjne medium chłodnicze i z powodzeniem zastępują w układach centralnego ogrzewania wodę i inne nośniki ciepła.

Własności użytkowe płynu „GEOL” zapewniają najbardziej efektywne ustalanie temperatury w systemach centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Ze wzglądu na niskie temperaturę krystalizacji płyn „GEOL” jest szczególnie zalecany do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania obiektów budowlanych, użytkowanych w sezonie zimowym z przerwami, tj: np. :

 • domków weekendowych ogrzewanych tylko przez 2 do 3 dni w tygodniu;
 • szkół, lokali biurowych i hal produkcyjnych, w których ogrzewania wyłączone jest na czas weekendu.

Własności

Podstawowe parametry oferowanego przez nas płynu :

 • gęstość w temp. 20°C min. 1,05 g/cm3
 • temperatura krystalizacji nie wyższa niż -20°C, -25°C, -30°C.
 • przewodnictwo elektryczne 3790 ľs/cm
 • ciepło właściwe ok.3,20 kJ/kg
 • lepkość kinematyczna wg załączonych wykresów

Pakowanie, przechowywanie i transport:

 • Płyn „GEOL” jest pakowany w pojemniki polietylenowe o poj. 20, 30 l, beczki a’200l oraz w opakowania własne odbiorcy uzgodnione z dostawcą.
 • Płyn „GEOL” przechowuje się w zamkniętych opakowaniach w temperaturze otoczenia.

Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach lub w instalacji.

 • Płyn „GEOL” może być przewożony dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi opakowania przed uszkodzeniami oraz autocysternami.