Odrdzewiacz FOM

ODRDZEWIACZ FOM 

Charakterystyka

Odrdzewiacz FOM jest wodnym roztworem soli fosforanowych z dodatkiem kwasu fosforowego i środków powierzchniowoczynnych.

Zastosowanie

Środek znajduje zastosowanie do odrdzewiania powierzchni stalowych i żeliwnych. Powierzchnia odrdzewiana nie wymaga neutralizacji względnie zmywania wodą (jeżeli producent powłok malarskich nie stawia innych wymagań). Po usunięciu pozostałości preparatu tkaniną i wyschnięciu przedmiot gotowy jest do pomalowania farba ochronną.

Preparat pasywuje czasowo odrdzewianą powierzchnię. Wysuszoną powierzchnię malować nie później niż 48 godzin po odrdzewieniu.

Wydajność odrdzewiacza w przypadku silnie skorodowanej powierzchni wynosi 1litr na 3 – 4 m 2.

Własności

  • Wygląd

Ciecz bezbarwna lub słomkowo-zielonkawa, może wykazywać lekkie zmętnienie

  • Gęstość

w temp. 20 oC

1,16 – 1,20 g/cm 3
  • Kwasowość całkowita
220 – 280 g H 3PO 4/litr

Pakowanie, przechowywanie i transport:

  • Odrdzewiacz FOM jest pakowany w polietylenowe butelki o pojemności 0,25; 0,5; 1dm 3, pojemniki polietylenowe o pojemności 5 – 30dm 3.
  • Odrdzewiacz FOM przechowuje się w zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 0 – 25 oC.

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach.

Odrdzewiacz FOM może być przewożony dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania RID/ADR i zabezpieczającymi opakowania przed zabezpieczającymi uszkodzeniami mechanicznymi.