Sól FO

SÓL ODTŁUSZCZAJĄCA FO 

Charakterystyka

SÓL ODTŁUSZCZAJĄCA FO stanowi krystaliczny, zmielony proszek wodorotlenku, metakrzemianu sodowego oraz składników zwilżających i kompleksujących.

Zastosowanie

SÓL ODTŁUSZCZAJĄCA FO służy do chemicznego odtłuszczania wszystkich metali, a szczególnie przedmiotów drobnych, które trudno odtłuścić elektrochemicznie. Stosuje się ja również do odtłuszczania przedmiotów ze stali przed ich fosforanowaiem oraz przedmioty z glinu i jego stopów przed ich anodowym utlenianiem.

TECHNOLOGIA STOSOWANIA

Przygotowanie elektrolitu . Zależnie od rodzaju metalu, z którego wykonane są przedmioty, które mają być odtłuszczone, należy zachować następujące proporcje:

– Przedmioty z żelaza i stali 8 – 10kg soli FO /100 litrów wody.

– Przedmioty z glinu, cynku i ich stopów 4 – 5kg soli FO /100 litrów wody.

Urządzenia i warunki prowadzenia procesu. Odtłuszczanie prowadzi się w wannach stalowych zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i miejscowe urządzenia wyciągowe. Kosze metalowe z przedmiotami przeznaczonymi do odtłuszczania zanurza się w roztworze odtłuszczającym FO. Przy intensywnym odtłuszczaniu zaleca się stosować odtłuszczanie wstępne w częściowo zużytej kąpieli, a następnie odtłuszczanie w świeżej kąpieli.

Warunki pracy

Temperatura roztworu

Czas odtłuszczania

– dla stali

90 – 95

20 – 30

– dla glinu, cynku i ich stopów

60 – 70

10

Kontrola odtłuszczania. Na odtłuszczonych i wypłukanych w wodzie przedmiotach, nie mogą tworzyć się zacieki. Woda powinna spływać równomiernie z powierzchni przedmiotów.

Okresowa kontrola elektrolitu. Roztwór ulega zanieczyszczeniu, na wskutek gromadzenia się w nim zmydlonych i zemulgowanych tłuszczów. Część z nich tworzy kożuch, który należy codziennie usuwać. Kąpiel eksploatuje się Az do całkowitego wyczerpania.

Pakowanie, przechowywanie i transport:

  • SÓL ODTŁUSZCZAJĄCAST FO jest pakowana w worki o zawartości 25, 50kg.
  • SÓL ODTŁUSZCZAJĄCAST FO przechowywać w magazynach krytych, chronić przed wilgocią.

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach.

SÓL ODTŁUSZCZAJĄCAST FO może być przewożony dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania RID/ADR i zabezpieczającymi opakowania przed uszkodzeniami