Solanka

SOLANKA CHŁODNICZA KONCFRIG 

Charakterystyka

Solanka chłodnicza „KONCFRIG” stanowi wodny roztwór wodny chlorku wapnia dodatkiem inhibitorów korozji.

Zastosowanie

Solankę chłodniczą stosuje się w przemysłowych urządzeniach chłodniczych jako czynnik chłodzący.

Własności

– Wygląd

Ciecz klarowna z dopuszczalnym lekkim zmętnieniem

– barwa

Słomkowa – rdzawa

– Gęstość

w temp. 20 oC

1,29 – 1.33 g/cm 3

– pH >

w temp. 20 oC

6,0 -7,5

– Temperatura krystalizacji

Nie wyższa niż – 37 oC

– Mieszalność z wodą

W każdym stosunku

 

Pakowanie, przechowywanie i transport:

  • Solanka chłodnicza jest pakowana w beczki a’200l, paleto-pojemniki a’1000 l oraz w opakowania własne odbiorcy uzgodnione z dostawcą.
  • Solanka chłodnicza przechowuje się w zamkniętych zbiornikach w magazynie krytym. Okres trwałości: 1 rok od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach lub w zbiornikach
  • Solanka chłodnicza może być przewożona dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi opakowania przed uszkodzeniami lub autocysternami.