Prodiol K

PRODIOL K 

Wielosezonowy płyn do układów chłodzenia silników spalinowych / koncentrat/

Zastosowanie

Płyn „PRODIOL K” jest koncentratem płynu przeznaczonego do stosowania we wszystkich typach silników spalinowych chłodzonych cieczą i we wszystkich współpracujących z nimi chłodnic.

Płyn eksploatacyjny uzyskuje się przez rozcieńczenie koncentratu woda w stosunku objętościowym 1:1.

Charakterystyka

Płyn „PRODIOL K” produkowany jest na bazie glikolu etylenowego, zawiera w swym składzie zestaw inhibitorów korozji, antyutleniaczy oraz środków przeciwdziałających pienieniu dzięki czemu zabezpiecza przed korozją elementy silników i chłodnic wykonanych z miedzi, mosiądzu, stali, żeliwa, aluminium i lutowia, a elementom gumowym zapewnia wieloletnią trwałość.

Podstawowe własności użytkowe płynu eksploatacyjnego

– Temperatura krystalizacji poniżej -35 oC
– Temperatura wrzenia powyżej 107 oC
– Własności korozyjne na podstawie wyników badań symulujących pracę układu chłodzenia przez 1064 h w temperaturze 88 oC

Rodzaj płytek kontrolnych

Wymagania

Wynik

ubytek masy płytki nie większy niż [mg]

zmiana masy płytki [mg]

Miedź M-1e

20

-6

Mosiądz M-63

20

-6

Lutowie LC-30

60

-1

Stal 20

20

0

Żeliwo

20

+1

Stop glinu AK-51

60

0

Optymalne wyniki uzyskuje się przy całorocznym stosowaniu płynu eksploatacyjnego otrzymanego przez rozcieńczenie koncentratu „PRODIOL K” wodą w stosunku objętościowym 1:1, nie stosowanie innych rozcieńczeń oraz uzupełnianiu ubytków tym samym płynem.

Pakowanie, przechowywanie i transport:

  • Płyn „PRODIOL K” jest pakowany w pojemniki polietylenowe o poj. 1, 5, 20, 30 l, beczki a’200l oraz w opakowania własne odbiorcy uzgodnione z dostawcą.
  • Płyn „PRODIOL K” przechowuje się w zamkniętych opakowaniach w temperaturze otoczenia.

Okres trwałości: 3 lat od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach lub w chłodnicy.

  • Płyn „PRODIOL K” może być przewożony dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi opakowania przed uszkodzeniami lub autocysternami.