Przykładowa strona

EKOLOGICZNE NISKOKRZEPNĄCE PŁYNY SERII „EKOCOG” 

do instalacji chłodniczych i centralnego ogrzewania .

Charakterystyka

Płyny serii „EKOCOG” są wodnymi roztworami glikolu propylenowego zawierającymi inhibitory korozji i inne dodatki uszlachetniające.

Oferowane są w pięciu wersjach : EKOCOG 10,20,30,40,50, oznaczenia te oznaczają temperaturę krzepnięcia płynu (odpowiednio: -10 °C, -20°C, -30°C, -40°C, -50°C)

Zastosowanie

Płyny serii „EKOCOG” dopuszczone są decyzja Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w przemysłowych instalacjach chłodniczych i ziębniczych, w tym służących do zamrażania żywności i środków spożywczych oraz układach centralnego ogrzewania i klimatyzacji. (Atest nr B-1248/97)

Własności użytkowe płynu „EKOCOG” zapewniają najbardziej efektywne ustalanie temperatury w systemach centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Ze wzglądu na niskie temperaturę krystalizacji płyn „EKOCOG” jest szczególnie zalecany do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania obiektów budowlanych, użytkowanych w sezonie zimowym z przerwami, tj: np. :

 • domków weekendowych ogrzewanych tylko przez 2 do 3 dni w tygodniu;
 • szkół, lokali biurowych i hal produkcyjnych, w których ogrzewania wyłączone jest na czas weekendu.

Własności

Płyn niskokrzepnący „EKOCOG” dzięki swym znakomitym własnościom:

 • zapobieganie odkładania się kamienia kotłowego,
 • niepalność,
 • nietoksyczność,
 • biodegradowalość (przyjazność dla środowiska)
 • zapobieganie pęcznieniu uszczelek i innych elementów składowych pomp, wymienników ciepła (uszczelnienia, siemeringi itp.)
 • zapobieganie pienieniu medium podczas pracy w instalacji,
 • przeciwdziałanie korozji metali i stopów , z których wykonana jest instalacja (stal , żeliwo , mosiądz , miedź, aluminium)

stanowi rewelacyjne medium chłodnicze i z powodzeniem zastępują w układach centralnego ogrzewania wodę i inne nośniki ciepła.

Podstawowe parametry płynu „EKOCOG”:

Własności

EKOCOG

10

20

30

40

50

Temperatura krystalizacji, °C

-10

-20

-30

-40

-50

Gęstość, g/cm 3

1,03 – 1,05

Temperatura wrzenia, °C

103 – 106

Ciepło właściwe, kJ/kg °C

2,25 – 3,10

Lepkość kinematyczna, cSt

9,5-1,0

w temp.

– 5 do 80 °C

30,0-1,0

w temp.

– 15 do 80 °C

162-0,1

w temp.

– 25 do 80 °C

430-30,0

w temp.

– 35 do 80 °C

2500-3,5

w temp.

– 40 do 40 °C

Pakowanie, przechowywanie i transport:

 • Płyny ” EKOCOG” są pakowane w pojemniki polietylenowe o poj. 20, 30 l, beczki a’200l oraz w opakowania własne odbiorcy uzgodnione z dostawcą.
 • Płyny „EKOCOG” przechowuje się w zamkniętych opakowaniach w temperaturze otoczenia.

Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach lub w instalacji.

 • Płyny „EKOCOG” może być przewożony dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi opakowania przed uszkodzeniami oraz autocysternami.