Kit Miniowy

KIT „MINIOWY” 

Charakterystyka

KIT MINIOWY jest mieszaniną kredy,kompozycji tlenków żelaza i spoiwa opartego na olejach mineralnych rafinowanych i roślinnych.

Zastosowanie

KIT MINIOWY przeznaczony jest do mocowania i uszczelniania szyb w ramiakach metalowych.

Własności

Wygląd zewnętrzny Kit powinien być jednorodna masą o konsystencji ciasta, bez grudek i wydzielającego się spoiwa
Ciągliwość Uformowany z kitu wałek nie powinien zerwać się wcześniej niż po rozciągnięciu do długości 5 cm, przy czym średnica rozciąganego wałeczka powinna zwężać się stopniowo.
Urabialność i przyczepność świeżego kitu Kit nie powinien się kruszyć, rwać i odrywać od podłoża.
Czas schnięcia

– powierzchniowy

– wgłębny

Nie więcej niż 24 h

Nie więcej niż 72 h

Spływność w temperaturze 80° C Nie więcej niż 2 mm

Pakowanie, przechowywanie i transport:

  • KIT MINIOW jest pakowany w polietylenowe worki o zawartości 1kg i 25 kg, woreczki 1 kg są pakowane w workach polietylenowych po 25 sztuk..
  • KIT MINIOWY przechowuje się w zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach krytych w temperaturze od 5 do 30 oC.

Okres trwałości: 3 miesięcy od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach.

  • KIT MINIOWY może być przewożony dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania RID/ADR i zabezpieczającymi opakowania przed opadami atmosferycznymi, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i uszkodzeniami mechanicznym.