Dopalacz Sadzy PALSAD

DOPALACZ SADZY „PALSAD” 

Przeznaczenie:

Dopalacz „PALSAD” jest stosowany jako dodatek do paliw stałych (węgla kamiennego, koksu, węgla brunatnego, drewna i trocin). Może być także stosowany w kotłach opalanych mazutem lub olejem opałowym. Szczególnie zalecany jest w przypadku stosowania gorszych gatunków paliw.

Charakterystyka:

Dopalacz sadzy „PALSAD” jest mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze żaru paleniska (około 650 ° C) rozkładają się z wydzieleniem tlenku miedzi działającego katalitycznie w obrębie paleniska, komory spalań i przewodów kominowych.

Zasady stosowania:

„PALSAD” dozuje się na ogół do paliwa przed jego wprowadzeniem do paleniska. Optymalna ilość dodawanego dopalacza należy ustalić doświadczalnie, zależy ona bowiem od rodzaju i gatunku stosowanego paliwa, rodzaju i stanu technicznego eksploatowanego kotła oraz od prawidłowości prowadzonego procesu spalania. Zakres temperatur, w których dopalacz sadzy wykazuje optymalne działanie zawiera się w przedziale 300-1000 ° C. Poniżej tego zakresu dopalacz nie jest aktywny, powyżej traci moc zużywając się gwałtownie.

Zalecana ilość dopalacza „PALSAD” – zapewniająca poprawę efektywności spalania – wynosi około 0,2 % w stosunku do ilości zużywanego paliwa.

W przypadku zmechanizowanych lub zautomatyzowanych systemów zadawania paliwa wskazane jest wykonanie odpowiedniego dozownika zapewniającego dozowanie w sposób ciągły lub określonymi dozami w określonej proporcji do ilości zadawanego paliwa.

Efekty stosowania:

W zależności od typu i stanu technicznego kotła, jak również od rodzaju i gatunku stosowanego paliwa zastosowanie dopalacza „PALSAD” powoduje zwiększenie sprawności energetycznej kotła od 9 do 20 % oraz zmniejszenie zużycia paliwa o 10 do 20 %.

Zauważalnym efektem działania dopalacza „PALSAD” są białe (pozbawione sadzy) dymy wydostające się z kominów oraz czyste powierzchnie wewnętrzne kotła i przewodów, co zjednej strony eliminuje możliwość zapalenia się sadzy w kominie, a z drugiej ogranicza potrzebę częstego czyszczenia kotła i przewodów kominowych.

Badania przeprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa oraz Krajowe Centrum Wdrożeń Czystej Produkcji w Katowicach wykazały, że stosowanie dopalacza „PALSAD” w ilości równej 0,2 % spalonego węgla powoduje zmniejszenie w produktach spalania zawartości:

  • sadzy i tlenku węgla o 55 do 65%,
  • węgla w żużlu i przesypie oraz substancji smołowatych (pochodne benzopirenu) o ponad 25 %,
  • dwutlenku siarki i tlenku azotu oraz pyłów niepalnych w ilości odpowiadającej procentowi zmniejszenia zużycia paliwa.

Pakowanie, magazynowanie i transport:

  • Dopalacz sadzy „PALSAD” pakowany jest w worki polietylenowe po 25 kg i 2 kg..
  • Dopalacz sadzy „PALSAD” należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchych ,chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach.
  • Dopalacz sadzy „PALSAD” należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniącymi wyrób przed działaniem warunków atmosferyczych.