Zmywacz DC powłok lakierowych

Zmywacz DC powłok lakierowych 

Charakterystyka

ZMYWACZ DC jest mieszaniną rozpuszczalników organicznych, aktywatorów i środków zagęszczających.

 

Zastosowanie

ZMYWACZ DC stosuje się do usuwania większości typów powłok lakierowych również piecowych, w różnych gałęziach przemysłu, oraz przy przeprowadzaniu prac remontowych. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego

ZMYWACZ DC jest środkiem do usuwania powłok lakierowych z powierzchni poziomych jak i pionowych. Może być stosowany tylko w przypadkach, kiedy podłoże nie ulega uszkodzeniu np. rozpuszczeniu, spęcznieniu.

 

Sposób stosowania

Powłokę lakierniczą przeznaczona do usunięcia z podłoża osuszyć oraz oczyścić z kurzu      i tłuszczu. ZMYWACZ DC po dokładnym wymieszaniu nakładać miękkim pędzlem rozprowadzając go równomiernie po całej powierzchni powłoki lakierowej. Okres czasu, w którym następuje zmięknienie, lub zmięknienie z równoczesnym oddzieleniem się powłoki od podłoża, jest różny i waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu minut. Zmiękczoną powłokę wraz z warstewką zmywacza należy usunąć szpachlą. Jeśli jednokrotne zmywanie okaże się niewystarczające, czynność powtórzyć (np. w przypadku kilku warstw lakieru). Po oddzieleniu powłoki od podłoża resztki błon i zmywacza usunąć przez mycie powierzchni benzyną lakierniczą i wytarcie do sucha.

Wydajność : 1 litr zmywacza wystarcza do usunięcia powłoki lakierowej z powierzchni 3 – 4 m2.

 

Własności

–    Wygląd Lepka nieprzeźroczysta ciecz barwy białej lub z odcieniem szarożółtym.
–    Gęstość w temp. 20 ºC 1,02 – 1,15 g/cm3
–    Czas wypływu (lepkość umowna) mierzony kubkiem o średnicy otworu wypływowego 5 mm Nie więcej niż 35 s
–    Czas zmiękczenia powłoki lakierowej z równoczesnym oddzieleniem od podłoża 7 – 20 min.
–    Alkaliczność 12 – 20 ml 0,1 n HCl/dm3

 

UWAGA: Ze względu na zawartość w zmywaczu substancji drażniących i palnych należy podczas prac unikać bezpośredniego kontaktu z wyrobem, wdychania par. Przestrzegać zasad higieny osobistej, nosić odzież i sprzęt ochronny. Nie zbliżać się do źródeł ognia. Nie palić, nie jeść. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych /wszelkie informacje dostępne w karcie charakterystyki wyrobu /

 

Pakowanie, przechowywanie i transport:

  • ZMYWACZ DC jest pakowany w szklane butelki o pojemności 0,5l ; 5 ltr ; 20ltr ; 30 ltr
  • ZMYWACZ DC przechowuje się w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5 do 20 ºC w magazynach krytych. Opakowania chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji – w zamkniętych opakowaniach.

  • ZMYWACZ DC może być przewożony środkami transportu spełniającymi wymagania RID/ADR i zabezpieczającymi opakowania przed uszkodzeniami

POBIERZ – Karta charakterystyki Zmywacz DC